Discursul demagogic

Discursul demagogic este unul corect din punct de vedere lingvistic. Mai mult chiar. El pare logic şi coerent. La o lectură mai atentă însă, transpare acel coeficient zero al semnificaţiei. În alte cazuri semnificaţia este ambguă şi nu se referă la nimic concret, lăsând receptorul mesajului scris sau oral să-şi construiască asocierile sale. Cităm:

“Deşi Republica Moldova este independentă, din anul 1991, unele forţe externe mai continuă să-şi impună puterea, susţinând elementele separatiste din regiunea transnistreană a Moldovei. Acest factor, alături de alte menţionări mai sus,au complicat mediul dezvoltării umane în Republica Moldova, plasând în centrul atenţiei problema guvernării responsabile.

Pe parcursul ultimuli deceniu, în unele domenii ale dezvoltării umane şi democraţiei politice Republica Moldva a înregistrat progrese. Totuşi există încă obstacole importante, inclusiv cele care ţin de rolul guvernului în dezvoltarea umană, ce urmează a fi depăşite”

 

            În ce rezidă caracterul demagogic al enunţului citat? Care sunt expresiile voalate, inexacte, aproximative, cuvintele cu sensuri generalizatoare ce conferă pasajului caraterul ambiguu şi demagogic, care nu-i permit cititorului să înţeleagă cea mai mare parte a mesajului? Este o diferenţă între ceea ce a vrut să spună autorul şi ceea ce spune? Dacă există, care este cauza apariţiei ei? Este una tehnică ce ţine de competenţa lingvistică a celui care a scris ori este expresia unei constrângeri de exprimare cauzată de factori extralingvistici?

            Dacă e să urmărim firul logic al expunerii notăm că la început sunt invocate date şi evenimente concrete, (independenţa, anul 1991). Se pare că discursul va fi construit pe noi detalii concrete, asemănătoare celor de la început. Suntem însă derutaţi imediat ce citim expresii de tipul unele forţe externe mai continuă să-şi impună puterea; plasând în centrul atenţiei, unele domenii ale dezvoltării umane, obstacole importante care, evident urmează a fi depăşite.

            Expresiile de mai sus nu fac parte din limbajul diplomatic. Conotaţiile de context sunt extrem de vagi şi nu desemnează nimic. Să ne imaginăm de exemplu cum mai continuă să-şi impună puterea unele forţe externe? Ce fel de putere e acea pe care o impun forţele? Este una militară, economică, politică? Din contest nu este clar. Nu credem că va înţelege mai mult ca noi un cititor din Marea Britanie sau Rusia, citind versiunea engleză sau cea rusescă a studiului. Forţele despre care ni se vorbeşte nu sunt nici pacificatoare, nici agresive, nici terestre, nici paramilitare. Ele sunt doar externe fără adresă concretă, fără alt calificativ. Forţele cu pricina pot fi americane, ruseşti, româneşti, transnistrene, NATO, cazacii de pe Don…înţelegeţi cum doriţi

            Asemenea detalii sunt adevărate bijuterii în tehnicile dezinformării, în deosebi atunci când sunt folosite în studii efectualte de instituţii internaţionale cum ar fi ONU, OSCE, Agenţiile Internaţionae de Dezvoltare etc. Ele permit dacă nu să scadă, atunci să menţină marja apariţiilor denumirilor unor ţări în contexte defavorabile. În studiile efectuate în Republica Moldova se regăseşte o atenuare permanentă a rolului negativ al Rusiei asupra eforturilor de consolidare a independenţei. Acest lobby pentru Rusia este susţinut permanent, chiar şi atunci cînd presiunile kremlinului sunt inechitabile, devastatoare, umilitoare. Nici chiar preşedintele Republicii Moldova nu îndrăzneşte să spună lucrurilor pe nume. Întrebat de un ziaris de la Moscova care ar fi cauzele refuzului de a primi pe piaţa rusă vinuri din Moldova, acestă a răspuns că nu ştie şi de asemenea s-a referit la unele forţe. Tot aceste misterioase forţe au fost invocate şi atunci când a fost sistată livrarea de gaze naturale de către Gasprom în noaptea de Anul Nou, Moldova fiind salvată doar de gazele livrate de Ucraina.

 

About Tofan Gheorghe

I was born in Moldova. Have my degree in human communication. Love reading, writing, watercolor. I live and work in Dublin, Ireland.
This entry was posted in Presa, Literatura, Comunicare (romanian). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s