Întrebările provocatoare ale Bosniacului

(Interculturalitate 9. Fragment din “Jurnal Irlandez”)

Amicul meu irlandez de origine bosniacă mă întrebă într-o zi așa pe neprins de veste, să-i citesc ceva din Biblie. (Era încă o perioadă, când Biblia se găsea obligatoriu în toate camerele din hotelele europene). Îmi amintesc că îi citisem ceva din Noul Testament. L-am rugat și pe el să-mi citească ceva din Coran. După ce citi câteva sure și constatasem multe asemănări între surele Coranului și versetele Bibliei, băiatul se văietă că în Europa creștină fetele umblă cu rochii scurte ori cu pantaloni și buricul gol… I-am zis că dacă nu-i plac fetele irlandeze care (zicea el) beau și fumează, atunci este liber să plece în altă parte… doar nimeni și nimic nu te ține să stai într-o țară pe care nu o suferi… El nu-mi reproșă nimic la această constatare a mea, deoarece ea se referea la migranți în general și, de asemenea, la mine în particular. Nu puteam fi învinuit de rasism sau lipsă de toleranță, fiindcă eu însumi eram imigrant.

Dar discuția cu asta nu luă sfârșit. Ceva mai târziu, amicul meu care mă purtase mai pe la toate moscheele Dublinului, mă întrebă:

”Iată tu, care citești Biblia, chiar crezi în ceea ce scrie în ea? Doar există atâtea variante ale Bibliei, în timp ce Coranul are doar o singură versiune necontestată de nimeni.”

Nu aveam nici o intenție și nici o plăcere de a mă contrazice cu cineva asupra sfintelor scrieri. Trecusem deja prin campusul de imigranți unde înțelesei că asemenea discuții erau de cele mai multe ori inutile, în sensul că musulmanii nu se pătrund de scrierile biblice. O singură dată le vorbisem unor credincioși din Arabia Saudită despre Biblie la cererea lor. Le-am spus despre cele zece porunci, despre înviere… după care ei se apucaseră cu toții să-mi citească din Coranul lor cu atâta râvnă încât părea că vor să mă convertească la religia lor. Mi-au citit astfel câteva ore încheiate la care am conchis că multe sure sunt aproape ca și în Biblie. Au apreciat răbdarea mea și, după aceea, chiar dacă eram unicul creștin în cameră cu șase musulmani, am simțit o mai mare stimă și răbdare pentru prezența mea printre ei.

Acum însă situația era diferită. Bosniacul avea o cu totul altă suferință ”din cauza miilor de necredincioși” pe care îi întâlnea zilnic în Dublin, a sutelor de ”Pub-uri și drogaților”. El se văicăra că lumea este imorală, dar din nou, simții un respect oarecare din partea lui că citeam Biblia, că nu fumam și că nu beam. I-am spus să nu fie fățarnic fiindcă și musulmanii beau și fumează și intra în tot felul de păcate. I-am zis că am cunoscut niște studenți musulmani în Moldova care o duceau tot timpul într-un răsfăț cu tutun, fete, alcool…

Aici bosniacul mă întrerupse și-mi puse o întrebare pe care nu am să o uit niciodată: ”Chiar crezi că Isus Hristos a fost născut de mama lui Maria, fără ca ea să fi avut sex? Tu chiar crezi în această minune? De ce crezi?” Întrebările mă șocară prin impertinența lor. Eu nu am fost și nici nu sunt unul din credincioșii care se dă în vânt pentru discuții de acest gen, dar ceva mă opri și mă făcu să-i răspund băiatului. I-am spus simplu că ”Da, cred”.

”Spune-mi și mie de ce crezi? Cum poate fi așa ceva? De crezi ceea ce nu poți niciodată verifica?”

L-am privit în ochi spunându-i răspicat:

”Ascultă, eu cred că aceasta e o minune. Dacă nu aș crede ca tine, minunea nu ar exista nici pentru mine, precum nu există pentru tine. Dar așa, eu cred fiindcă vreau ca minunea să existe. Atât”.

De atunci colegul meu de cameră nu-mi mai puse întrebări impertinente despre creștinism și discuțiile noastre se terminară aici. Nu puteam eu bănui cine suntem noi, creștinii pentru acel tânăr bosniac. Acest lucru îl aflasem mult mai târziu, dar despre asta vom scrie la momentul potrivit…

About Tofan Gheorghe

I was born in Moldova. Have my degree in human communication. Love reading, writing, watercolor. I live and work in Dublin, Ireland.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s